Whatsapp Whatsapp
Telefon Call Now

Kemik Ogmentasyonu ve Kemik Nakli

Dental implant uygulama öncesinde implant uygulanacak alanda yeterli yükseklikte ve yeterli hacimde kemik olması gerekmektedir. Ancak yaşlılarda, travmatik diş çekimi sonrasında, hasta uzun yıllar dişsiz kalmış ise implant uygulaması için yeterli kemik kalmamış olabilir. Yeterli kemik dokusunun olup olmaması panoromik röntgenin bilgisayarda özel yazılım programları ile ölçülmesi ile yapılmaktadır. Dental volumetrik tomografide ise (3D) üç boyutlu ölçüm yaparak kemik boyutları ölçülebilir. Hekim, implant uygulama öncesi yetersiz kemik ölçümü tespit ederse kemik oluşturma yöntemleri uygulanır.

Kemik Tozu Kullanılarak Kemik Eldesi

Bölgesel implant uygulamalarında (bir kaç diş eksikliğinde) en sıklıkla yapılan kemik ogmentasyon işlemidir. Genellikle hayvansal ya da sentetik kemik tozları kullanılır. Kemik tozlarının kullanıldığı seans aynı anda implant yerleştirmek de mümkün olabilir. Kemik tozları bazen hastanın ağzından ayrıca bir yara (alıcı saha) yaratılmadan da alınabilir. Bu kemik kişinin kendi kemiğidir, otojen kemik diye adlandırılır. Otojen kemik çok daha güvenli olup başarısı suni kemik tozlarına göre çok daha yüksektir. Hekim her zaman otojen kemik ile kemik elde etmek ister ancak bu imkansız ise suni kemik tozları kullanılır.

Blok Kemik Nakli

Parsiyel ya da tüm çene dişsizlikte ileri boyutta kemik eksikliği varsa blok kemik nakli zorunludur. Bu derecede bir operasyon yapılacak ise implant uygulaması öncesi en az altı ay kemik oluşumu için beklemek gerekmektedir. İmplant sonrasında da 3 ay bekleme süresi eklenince yaklaşık dokuz aylık bir tedavi süreci beklenmelidir. Ancak dental implantların ömür boyu ağızda başarı ile kalmasının en önemli faktörü etrafında sağlıklı bir kemiğe sahip olmasıdır.